Wednesday, September 09, 2015

അറിയാതെ കിട്ടിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യം

 ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട് പാലുകാച്ചൽ.  സംഭവം ലക്കിടിയിൽ. ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിടത്ത് നിന്നും  വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ സുഹൃത്ത് കാറുമായി എത്തിയിരുന്നു.

വഴിയ്ക്ക് വച്ചാണ് പറഞ്ഞത്    ശ്രീ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഗൃഹം - കലക്കത്ത് ഭവനം - അവിടെ ആണെന്ന് . എന്നാൽ അങ്ങോട്ട്  ആദ്യം.

കണ്ടു കണ്‍ നിറയെ

നിങ്ങളും കണ്ടോളൂ

Saturday, September 05, 2015

മയ്യേവ ജീർണ്ണതാം യാതു


മയ്യേവ ജീർണ്ണതാം യാതു - വാല്‌മീകിരാമായണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തെ അധികരിച്ച് 
ശ്രീമാൻ സഞ്ജയന്റെ ഒരു ലേഖനം 
   ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു പോസ്റ്റിനുള്ള  വിശദീകരണമാണ്. അവിടെ ഇത്രയും  കമന്റാൻ  പറ്റാത്തതു കൊണ്ട്  പോസ്റ്റിയതാണ് Sunday, August 16, 2015

ഭാരത്‌ മെരാ ദേശ് മഹാൻvideo


ഏകദേശം 20 കൊല്ലം മുന്പ് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഗാനം.   പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ  അവിടത്തെ കുട്ടികള്ക്കും പാടാൻ ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ആയ്ക്കോട്ടെ  വച്ചു

Thursday, August 06, 2015

വിഭീഷണന്മാരെ ആണ്‌ ഭയക്കേണ്ടത്

വിഭീഷണന്മാരെ ആണ്‌ ഭയക്കേണ്ടത്

വിഷ്ണൂഭക്തനാണ് വിഭീഷണൻ , അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയോടു കൂടീ പൂജിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് . എന്നാൽ പഴയകാല കഥകൾ വാല്മീകി യെ പോലെ ഉള്ളവർ   എഴുതിയത് കുറെ കൂടി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ?

വിഭീഷണൻ എന്ന പദത്തിനെ 'വി' എന്ന ഉപസര്ഗ്ഗം   ചേര്ത്ത 'ഭീഷണൻ'  എന്ന പിരിക്കാം എന്നറിയാമല്ലോ

ഇതിലെ 'വി' യ്ക്ക് വിശിഷ്ടം ആയ എന്നർത്ഥം അതായത്  ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഭീഷണി ഉള്ളവൻ .

ആ ഭീഷണി മനസിലാക്കിയിട്ടും രാവണൻ പറയുന്നത്  നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കുകയില്ല്ല്ല കാരണം നീ എന്റെ അനുജനാണ് , എവിടെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് .

ഉടൻ  തന്നെ രാമസവിധത്ത്തിൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി.

അതും ഭക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം.
പക്ഷെ നാഗാസ്ത്രം ഏറ്റു കിടക്കുന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട്  വിഭീഷണൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം നോക്കൂ

"യയോർവീര്യമുപാശ്രിത്യ
പ്രതിഷ്ഠാ കാംക്ഷിതാ മായാ "

ആരുടെ വീര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണോ ഞാൻ പ്രതിഷ്ടയെ കാംക്ഷിച്ചത്

എന്ത് പ്രതിഷ്ഠ ?

രാജ്യഭരണം

ആ അവർ ദാ  കിടക്കുന്നു.

"ജീവന്നദ്യ വിപന്നോസ്മി   ---"  ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചവനായിത്തീർന്നു എന്ന്

ഭാരതത്തിനുള്ളിലും ഉണ്ട് ധാരാളം വിഭീഷണന്മാർ
സൂക്ഷിക്കുക ആഗസ്റ്റ്‌ 15 ന് മാത്രമല്ല  എന്നും എന്നും 

Thursday, July 23, 2015

Monday, January 26, 2015

രാജഭരണം ആ- ഭാ - സം

രാജഭരണം ഭയങ്കര മോശമാണ്. അത് വെറും ആട്ടൊക്രസി ആണ്. സ്വന്തക്കാരെ മാത്രം നന്നാക്കാനുള്ളതാണ്. അച്ഛനിൽ നിന്നും മക്കളിലേക്ക് മാത്രം ഭരണം കൈമാറാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ ഗുണമല്ല , പാരമ്പര്യം ആണ് നോക്കപ്പെടൂന്നത്.

കാര്യം വളരെ ശരിയാണ്.

ഷാജഹാനെയും അറംഗസീബിനെയും തുഗ്ലക്കിനെയും  ഗോറിയെയും ഗസ്നിയെയും ടിപ്പുവിനെയും ഹിറ്റ്ലറെയും സ്റ്റാലിനെയും ഒക്കെ പരിചയം ഉള്ള നമ്മൾക്ക്  അങ്ങനെ തന്നെയേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ.

രാമായണം - ആ- ഭാ- സം ല് പെട്ടതാണല്ലൊ. അതിലും രാജഭരണം ആണ്.

രാജാ ദശരഥൻ തന്റെ ഭരണച്ചുമതല യുവരാജാവിന് കൈമാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശേഷം, ആരെയാണ് യുവരാജാവാക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു താല്പര്യം ശ്രീരാമനെ യുവരാജാവാക്കുന്നതാണ് , അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇന്നിന്നതൊക്കെയാണ് എന്നു പറയുന്നു

പക്ഷെ അതിനു ശേഷം പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ.

"യദിദം മേ//നുരൂപാർത്ഥം മയാ സാധു സുമന്ത്രിതം
ഭവന്തോ മേ//നുമന്യന്താം കഥം വാ കരവാണ്യഹം"

ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞത് ഭവാന്മാർക്കും ഉചിതമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി തന്നാലും , അഥവാ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും

"യദ്യപ്യേഷാ മമ പ്രീതിർഹിതമന്യത് വിചിന്ത്യതാം
അന്യാ മദ്ധ്യസ്ഥചിന്താ തു വിമർദ്ദാപ്യധികോദയാ"

ശ്രീരാമന്റെ അഭിഷേകം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജകാര്യം തന്നെ, എങ്കിലും ഭവാന്മാർക്ക് അതിലുപരിയായി, എല്ലാവർക്കും നല്ലതിനായി മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്റ്റരായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞാലും. കാരണം നിഷ്പക്ഷരായ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട്  എടൂക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മംഗളം തരുന്നവയാണ്.

ഇവിടെ മന്ത്രിയായാാൽ പിന്നെ മക്കളെ ഉന്തി തള്ളി കട്ടും മുടീച്ചും മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ചെറ്റത്തരങ്ങൾ. അതൊക്കെ "നല്ല" കാര്യങ്ങൾ

മേല്പറഞ്ഞത് ആ- ഭാ - സം